- - - -
Miasto i Gmina Wyszków
-
Strona Główna o
Mapa strony o
Kontakt o
-
Aktualności - Zaproszenia - Poradnik Teleadresowy - Przetargi - Komunikaty i ogłoszenia - Inwestycje Gminne
-
Powiat Wyszkowski - Samorząd Województwa Mazowieckiego
-
-
-
- Fundusze strukturalne - Pozyskane fundusze - Programy pomocowe - WOK - WOSIR - Biblioteka Publiczna - Straż Miejska - Prasa Lokalna
-
-
Strona Główna

Pomoc Społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie

-
Wersja do drukudruk
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Praca socjalna
Diagnoza środowiska, określenie problemu, wnioskowanie stosownych świadczeń materialnych i niematerialnych. Wsparcie jednostek, rodzin, grup osób w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnieniu.

Usługi opiekuńcze (gospodarcze i pielęgnacyjne) dla osób niezdolnych z powodu wieku lub stanu zdrowia do samodzielnej egzystencji w środowisku.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym - kontakt z P. Hanną Wargocką od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1600.

Pomoc osobom bezrobotnym
- Internet. W Ośrodku Pomocy Społecznej można nieodpłatnie korzystać z Internetu celem poszukiwania pracy. Osoby chętne zapraszamy od poniedziałku do piątku pokój nr 2.
- Prasa z ogłoszeniami o pracę. W każdy poniedziałek (Gazeta Wyborcza) oraz we wtorek (lokalna prasa Wyszkowa) w lokalu OPS udostępniona jest prasa z aktualnymi ofertami pracy.
- Bezpłatny telefon. W OPS istnieje możliwość nieodpłatnego skorzystania z telefonu w celu poszukiwania zatrudnienia.

Dział Świadczeń Rodzinnych
Dział Świadczeń Rodzinnych przy OPS w Wyszkowie: wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz dodatkami, "becikowe", czynny poniedziałek - piątek w godzinach 800-1600, tel.: (029) 74 296 16

Dyżury prawnika
W OPS w każdy wtorek oraz w piątek w godz. 1030 -1430 w pokoju nr 2, nieodpłatnie porad prawnych udziela radca prawny dla mieszkańców Gminy Wyszków w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Rzeczy używane
OPS pośredniczy w przekazywaniu rzeczy używanych tzn. sprzętu AGD, mebli, odzieży itp. Na informacje oczekujemy w siedzibie ośrodka - Wyszków ul. 3-go Maja 16 tel. 7424902 lub 7424097 w poniedziałki w godzinach 800 - 1800, od wtorku do piątku w godzinach 800 - 1600.

Wolontariat
Osoby chętne do pracy w wolontariacie zapraszamy do OPS, kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600, pok nr 2.

Dyżur popołudniowy
Wychodząc na przeciw potrzebom klientów i ułatwiając kontakt z pracownikami OPS w godzinach popołudniowych, w każdy poniedziałek tutejszy Ośrodek jest czynny w godzinach 8.00 - 18.00.

 
- -
-
oPrezentacja Miasta

oZaproszenie Burmistrza

oSymbole gminne

oHonorowe obywatelstwo

oPołożenie

oMapa miasta

oHistoria

oŚrodowisko

oGalerie foto

oBank nazw ulic

oOferta inwestycyjna
oOświata

oWykaz placówek

oKultura

oZespoły artystyczne

oSport

oKluby sportowe

oŁowcy Bużańskich Okazów

oOferta turystyczna
oStrategie Gminy Wyszków
oPozyskane fundusze
oRada Miejska
oProfilaktyka i problemy alkoholowe
-
-
-
-
Stopka
-
© 2004-2010 Urząd Miejski w Wyszkowie
- -